održavanje računalnih sustava

Nudimo nekoliko modela održavanja samih računala, ovisno o potrebama korisnika i količini računala koje koriste u svom svakodnevnom radu, mogućnost intervencije po pozivu ili paušalnog održavanja sa planiranjem većih intervencija u određeno vrijeme.